Module şi instrumente iLegis configurabile

LEGISLAŢIA ROMÂNIEI

Toate actele normative din Monitorul Oficial al României Partea a-I-a și Partea I bis, și versiunile consolidate la zi ale celor care au suferit modificări.

JURISPRUDENȚĂ ROMANEASCA

Decizii emise de instanțele de judecată competente din România (Curți de apel, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici, cu legături către actele oficiale.

PRACTICĂ JUDICIARĂ

Peste 12.000.000 de spețe ale tuturor instanțelor din România în format de dosar, căutare după diferite criterii de căutare (ex. materie, stadiu procesual și obiect).

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

Acte normative ale Uniunii Europene incluzând versiunile consolidate ale tuturor actelor din aquis-ul comunitar.

JURISPRUDENȚĂ EUROPEANĂ

Peste 23.000 de spețe europene dezvoltate de Curtea Europeana de Justiţie (Curtea de Justiţie, Tribunalul – creat în 1988 şi Tribunalul Funcţiei Publice – creat în 2004).

ilegis - aplicatie juridica

ilegis – aplicatie juridica

CORESPONDENȚĂ CODURI

Un instrument util ce face corespondenta intre articole pentru noile și vechile coduri.

CORESPONDENȚĂ FISCALĂ

Paralelism între reglementărie fiscale aplicabile până la 01.01.2016 şi reglementările aplicabile la zi, adoptate prin Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 207/2015.

CORESPONDENȚĂ REGULAMENTE

Echivalenţa între Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2005(abrogat în anul 2015) si Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești din anul 2015.

DOCTRINE

Expuneri din toate ramurile de drept (Drept Administrativ, Drept Bancar, Drept Civil, Dreptul Comerțului Internațional, Drept Diplomatic și Consular, Dreptul Familiei, Dreptul Financiar, Dreptul Muncii, Drept Penal, Dreptul Transporturilor, Dreptul de Autor, ș.a.).

MODELE TIP

Modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc., peste 800 de elemente adaptate noilor prevederi din Procedura civilă și penală actuală, mereu în curs de actualizare.

CODURI – CLASIFICĂRI

Clasificarea Ocupaţiilor din România, Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională, Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor, precum şi vocabularul comun privind achiziţiile publice – CPV, utilizat în procedurile instituţiilor şi autorităţilor publice.

AUTORIZAȚII / PROCEDURI

Documentele, etapele și termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obținerea unei autorizații, licențe sau eliberarea unui anumit act de către o instituție.

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții ale termenilor și abrevierile care se regăsesc în legislația românească, cu referinţă la actul în care a apărut abrevierea sau definiția căutată.

DICȚIONARE

Dictionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internațional al afacerilor, bancar și de asigurari, etc.

ACHIZIŢII PUBLICE

Achiziţii publice – Anunţuri
Anunturi pentru achizitii publice (Monitorul Oficial partea a VI-a)

Ghid de achiziţii publice
Informările Autorității Naționale pentru Achiziții Publice – obligatorii de urmat de către autoritățile contactante și Documentația pentru achiziție publică.

Corespondenţă achiziţii publice
Echivalenta în materia procedurilor de achiziție publică, soluționării de contestații şi modului de evaluare a ofertelor, între: Ordonanța de urgență nr. 34/2006 și legile care se aplică la momentul actual, respectiv Legea nr. 98, 99, 100 și 101/2016.

SINTEZE ECONOMICE

Un ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple și aplicații practice.

MONITORIZĂRI REVISTE

Recenzii din publicaţii juridice precum revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Drepturile omului, Juridica ale articolele unor autori de drept consacraţi, în limita dreptului de autor, la care sunt atașate recenzii ale departamentului juridic CTCE.

CALENDAR FISCAL

Lista obligatiilor fiscale ale contribuabililor conceputa sub forma unei agende, prin poziționarea pe data din calendar aleasă.

INSOLVENȚĂ

Legea insolvenţei
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă in paralel cu Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei (abrogată).

MONITORIZARE FIRME

Statutul fiecărui operator economic din Buletinul Procedurilor de Insolvență.

DOSARE ÎN INSTANȚĂ

Căutarea de dosare existente pe portalul instantelor sau la ICCJ, evidențierea în Calendar a termenelor de judecată din dosarele respective, avertizari prin email in urma monitorizarii dosarelor.

JURISPRUDENȚĂ FISCALĂ

Jurisprudența de la nivelul fiecărei Direcții Generale a Finanțelor Publice județene.

JURISPRUDENȚĂ CEDO

Internațională
Jurisprudența care vizează cetățeni ai altor state care s-au adresat Curții de la Strasbourg.
Românească
Colectie de solutii referitoare la cetățenii români care au dat statul român în judecată.

JURISPRUDENȚĂ CNSC

Jurisprudență în materia achizițiilor publice dezvoltată la nivelul Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor.

CONTRACTE COLECTIVE

Include contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură, unitate, încheiate potrivit Legii nr. 62/2011, aplicabilă la momentul actual de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.