Politica de Confidențialitate și securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când folositi serviciile noastre, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să respectăm drepturile de confidențialitate ale vizitatorilor on-line. Cunoaştem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru SC CTCE SA, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, pe site-urile noastre web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți să le actualizați, gestionați, exportați și stergeți.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Suntem o societate comercială cu denumirea: SC Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Piatra-Neamț, B-ul Decebal nr. 32, 610076, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J27/77/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO2040729. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul SC CTCE SA cu protecția datelor la adresa de e-mail office@ctce.ro sau prin poștă sau curier la adresa B-ul Decebal nr. 32 – cu mentiunea: în atenția Responsabilului SC CTCE SA cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când vă creați un cont, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: serviciul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Cand aplicați pentru un job sunt în formular date de genul: nume, prenume, email, sex, data nașterii, telefon, permis de conducere, data obținerii lui, stare civilă, informații despre studii.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

SC CTCE SA colectează numai informații personale în conformitate cu legile aplicabile. Un vizitator on-line transmite în general date către SC CTCE SA în următoarele scopuri:

 1. să acceseze contul lui de utilizator al produselor noastre;
 2. să acceseze contul lui de client al SC CTCE SA;
 3. să ceară o ofertă pentru produsele noastre;
 4. să înregistreze un contract de vânzare pentru produsele noastre software;
 5. să cumpere servicii de la magazinul nostru on-line ceea ce implică prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la serviciile achiziționate;

 6. să acceseze site-ul nostru pentru descărcări ale aplicaţiilor demo, actualizări;
 7. să înregistreze o cerere pentru a fi contactat;
 8. să aplice pentru un post vacant;
 9. să se înscrie la un concurs;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SC CTCE SA și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. Nu solicităm aceste informații doar dacă vizitați site-urile noastre, dar este posibil să nu puteți accesa anumite zone ale site-urilor sau să utilizați anumite funcții, cum ar fi aplicaţiile web, fără a vă înregistra cu utilizator (email) şi parolă.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la servicii.

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail:office@ctce.rosau a nr. de fax:0233/206575. Cu toate acestea, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cine colectează și procesează informațiile dvs?

Atunci când vizitați un site CTCE și vi se cere să furnizați informații, veți împărtăși aceste informații doar cu SC CTCE SA şi cu distribuitorul nostru a cărui client poate sunteţi, cu excepția cazului în care este indicat în mod clar contrariul – cum ar fi plata on-line cu cardul a facturilor.

Informațiile pe care le introduceți pe formularele de pe site-urile web ale SC CTCE SA vor fi trimise spre noi numai după ce ați bifat că sunteţi de acord cu prezenta politică de confidențialitate în care vi se explică tipurile de date colectate, scopurile colectării, durata stocării datelor colectate şi aţi făcut clic pe butonul “Trimitere”.

Datele personale pe care le trimiteți la SC CTCE SA ne permit să procesăm comenzile dvs. și, dacă doriți, să vă informăm despre noile noastre produse software, actualizări, oferte promoționale și evenimente speciale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi stocată pe întreaga perioadă de timp cât contractul încheiat între părți va fi în vigoare. Acestea pot fi stocate pe o perioadă mai lungă, în măsura în care vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare conform legislației în vigoare cu modificările ulterioare.

Cu cine putem să vă împărtășim informațiile?
Ca regulă generală, SC CTCE SA nu vă va transmite informațiile dvs. personale unei terțe părți fără permisiunea dvs.

Cu toate acestea, vom furniza aceste date fără să vă cerem acordul, instituţiilor de stat (cum ar fi ANAF) în raportările şi declaraţiile cerute de legislaţia economică în vigoare. De asemenea, putem divulga aceste date distribuitorilor noştri cu care aveţi contracte de vânzare şi/sau suport în derulare.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

SC CTCE SA a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Pentru îndeplinirea prevederilor legale aferente şi în vederea satisfacerii cerinţelor păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor, SC CTCE SA a elaborat şi implementat măsuri organizatorice şi tehnice orientate pe anumite direcţii de acţiune:

Identificarea şi autentificarea utilizatorului;

Utilizator este orice persoană care acționează sub autoritatea SC CTCE SA sau a persoanei împuternicite de SC CTCE SA, cu drept recunoscut de acces la serviciul achizitionat. Pentru a dobândi acces la informatii, utilizatorii trebuie să se identifice prin introducerea datelor de autentificare, constând în cont de utilizator (username) și parolă unice.

Computerele;

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) SC CTCE SA a luat următoarele măsuri:

 • s-a interzis folosirea de către utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;
 • utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fără a anunța compartimentul care asigură suportul tehnic;
 • se utilizează software cu licență;
 • computerele sunt protejate cu programe antivirus.

De ce drepturi beneficiați

În conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale legislației aplicabile, menționăm că puteți beneficia de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ştergerea datelor (de a fi uitat);
 • Dreptul la restricţionarea drepturilor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autoritîţi de supraveghere;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dretul de a se adresa justiţiei;
 • Dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul societăţii. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Cererea dumneavoastră poate fi transmisă şi sub forma unui fax la nr. 0233/206575 sau a unui e-mail: office@ctce.ro.

De asemenea dacă aveți orice întrebări, reclamaţii cu privire la modul nostru de a colecta informații sau cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@ctce.ro sau la sediul societății, din Bulevardul Decebal nr. 32, Piatra Neamț, județul Neamț.