MONITORUL OFICIAL LOCAL

Beneficii

Publicarea monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.

Pentru tine

Module REGIS-online - managementul documentelor - aplicatie Registratura electronica

Asistență

REGIS-online - tutorial Modul 1

Tutoriale video

REGIS online - aplicatie Registratura online - Administratia publica

Manual de utilizare

REGIS Monitorul Local Oficial

Platforma REGIS Monitorul Oficial Local asigura pentru unitatile / subdiviziunile administrative teritoriale, publicarea documentelor electronice in formatul si functionalitatile specifice Monitorului Oficial Local, conform prevederilor legale stipulate in ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019.

Aplicatia dispune de o interfata web publica integrata in website-ul autoritatii in care se vor publica informatiile si documentele specifice cu posibilitatea implicarii cetatenilor in dezbateri publice la nivelul fiecarui document publicat.

Deasemenea, aplicatia REGIS Monitorul Oficial Local permite accesul securizat la o interfata web dedicata privata, necesara beneficiarului pentru administrarea sectiunilor si subsectiunilor din Monitorul Oficial Local, a informatiilor si documentelor publicate sau ce vor fi publicate, precum si ascunderea, deschiderea sau inchiderea sesiunilor de dezbateri publice la nivelul fiecarui document publicat. Numarul si continutului sectiunilor publice sunt ajustabile in functie de specificul beneficiarului si modificarile legislative prezente sau viitoare. Aplicatia permite un management simplu si intuitiv chiar de catre beneficiar, fara a fi necesare cunostinte tehnice sau servicii de suport tehnic suplimentar.

Conform legislatiei, Monitorul Oficial Local este o secțiune publică în structura paginii de internet a beneficiarului, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se deschid șase sub-etichete:

a) STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;

b) REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

– unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive;

c) HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

– unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de consiliul județean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, precum și Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;

d) DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

– unde se publică actele administrative emise de primar, de primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;

e) DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

– prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

f) ALTE DOCUMENTE

– unde se publică următoarele documentele:

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;

b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;

c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;

d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;

e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;

f) publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative;

g) publicarea declarațiilor de căsătorie;

h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) și care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică;

i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoștință publică se apreciază de către autoritățile administrației publice locale ca fiind oportună și necesară.

Aplicația REGIS-online face parte din portofoliul produselor C.T.C.E. – lider național în dezvoltarea de software economic și legislativ.