Suita de aplicatii LEGIS reprezinta seria de produse ce a consacrat CTCE S.A. ca lider national in dezvoltarea de software legislativ.

Avem o experienta de peste 16 ani in acest domeniu si un portofoliu de peste 6000 de clienti, atat institutii publice cat si entitati private.

Ca o dovada a experientei acumulate si a competentelor pe care le detinem firma noastra a fost selectata pentru transpunerea in format electronic a colectiei de monitoare oficiale si realizarea unei aplicatii de consultare online de catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, institutie a statului responsabila cu editarea si publicarea Monitorului Oficial al Romaniei. Acest proiect s-a materializat prin dezvoltarea si implementarea aplicatiei ExpertMonitor si a bazei de date aferente, aplicatie realizata in intregime de catre specialistii nostrii.

Aplicatia LEGIS cuprinde in principal legislaţia României – ACTE OFICIALE (Monitorul Oficial partea I, I BIS, BIS SPECIAL)#

– baza de date cuprinde peste 110.000 de acte normative din perioada 1810 şi până în prezent;

– toate tipurile de acte oficiale din perioada specificată mai sus: legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine, criterii, norme, precizări, anexe, acte republicate, etc.;

– toate codurile (Codul comercial, Codul Civil, Codul de procedură civila, Codul penal, Codul de procedura penală, Codul muncii, Codul aerian, Codul vamal) în forma originală cât şi în formă actualizată.

– Constituţia României din anii: 1866, 1923, 1938,1948, 1952, 1965, 1974, 1986, 1991, 2003.

Toate actele incluse în Monitorul Oficial Partea I, Partea I bis şi bis special sunt preluate întocmai din Monitorul Oficial al României, şi sunt redate în format electronic.

In afara de acestea sistemul ofera numeroase instrumente si colectii de documente conexe legislatiei oficiale ce vor ajuta utilizatorul sa descâlceasca hatisul legislativ românesc.

Realizarea modulara a aplicatiei va permite clientilor sa achizitioneze doar ceea ce au nevoie, nefiind astfel nevoiti sa plateasca pentru lucruri care nu le sunt necesare.

Astfel pe langa modulul Acte Oficiale, aplicatia mai contine urmatoarele module:

I. ACTE ACTUALIZATE LA ZI

Ofera forma la zi a unor acte modificate în mai multe rânduri, dar nerepublicate: CODUL FISCAL, CODUL MUNCII, CODUL PENAL, LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, acte normative din diverse domenii de activitate: Ordinul 1917/2005 – Planul de conturi pentru instituţiile bugetare, Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată etc.

Formele actualizate ale actelor normative sunt acte realizate la nivelul compartimentului juridic al CTCE Piatra-Neamţ, prin încorporarea în actul de bază a tuturor modificărilor, completărilor, abrogărilor şi a altor operaţiuni suferite de un act de-a lungul evoluţiei legislative.

II. CALENDAR LEGISLATIV

Reprezintă agenda zilnică a evoluţiei actelor normative, semnalizând la data curentă sau la alta dată aleasă din calendar, care sunt actele care intră în vigoare, cele care au suferit modificări şi completări, sau care şi-au încetat valabilitatea.

III. ACTE TRADUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Modulul oferă versiunea oficială în limba engleză a unor acte foarte des utilizate în toate domeniile de activitate din România: The Law no. 26/05 November 1990 (*republished*) Law regarding the trade register*), The Law No. 31/16 November 1990 (*republished *) Law on trading companies*, The Law No. 18/February 19, 1991 Law on the land resources*); Emergency Ordinance no. 99/6 December 2006; etc.

IV. DOCTRINE

Modulul de Doctrine, realizat de catre specialiştii nostri, vine cu expuneri deosebit de interesante din toate ramurile de drept (Drept civil, Deptul de procedură civila, Drept penal, Dreptul de procedură penală, Drept comunitar, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul concurenţei comerciale, Societăţi comerciale), fiind realizat tot prin compilarea părerilor, opiniilor, teoriilor autorilor celebri din diverse ramuri de drept, unele care nu sunt suficient acoperite legislativ, de exemplu Dreptul de proprietate intelectuală. Dintre autori sunt reprezentate in mare parte toate catedrele de drept ale universităţilor din ţară (Francisc Deak, Safta Romano, V. Ciobanu, Ioan Leş etc.)

V.AUTORIZAŢII/AVIZE, CERTIFICĂRI, ATESTĂRI, PERMISE

Modul cu importantă aplicare practică, indicând documentele, etapele şi termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obţinerea unei autorizaţii, licenţe sau eliberarea unui anumit act de către o instituţie.

În fiecare astfel de document este precizat totodata şi cadrul legal în baza căruia se eliberează un act, precum şi referiri la alte acte normative conferind utilizatorului siguranţă în demersurile sale, precum şi cunoaşterea sancţiunilor la care persoanele se expun în sitiuaţia în care nu se respectă legislaţia.

VI. SINTEZE ECONOMICE

Imaginea modului este similară unui Ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple, decizii din jurisprudenţă, modalităţi de stabilire şi calcul a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili, colectarea creanţelor fiscale, soluţiile administrative fiscale, modul de selecţie şi recrutare a personalului unei companii, salarizare, managementul resurselor umane.

Modulul oferă şi posibilitatea ca prin linkurile către legislaţia românească, clientul să consulte în mod real şi ultima formă actualizată a Codului fiscal şi a Codului de procedura fiscală, cât şi a altor acte normative importante în materie fiscală.

VII. MODELE TIP

Modulul conţine modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, etc.

În acest modul sunt cuprinse atât modele de contracte care sunt preluate din legislaţie, cum ar fi contractele-cadru, alte modele de contracte au fost preluate din publicaţii utilizate în practică ale unor autori cum ar fi Florin Ciutacu, Chiriac Manuşaride etc. De asemenea, modelele de procuri notariale sau cele de acte constitutive sunt preluate şi din practica dezvoltată la nivelul Registrului comerţului sau a birourilor notariale.

VIII. JURISPRUDENŢA ROMÂNEASCĂ – actualmente peste 55.000 spete

Modulul ofera numeroase sentinţe şi decizii emise de instanţele de judecată competente în funcţie de gradele de jurisdicţie (judecătorii, tribunale, curţile de apel din ţară, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) grupate pe tematici şi subtematici de interes, fiind foarte utile pentru cei care au dosare pe rolul instanţelor sau urmează să iniţieze demersuri în materie judiciară.

Modulul se actualizează permanent cu practica cea mai nouă existentă la nivelul instanţelor.

IX. DICŢIONARE EXPLICATIVE

Dicţionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept internaţional al afacerilor, bancar şi de asigurari, etc.

Dicţionarele existente în acest modul sunt publicaţii ale unor autori profesionişti de exemplu Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligradeanu, M. Costin, aplicaţia Legis creând instrumentul electronic de accesare a acestora. Marele avantaj al acestui modul îl constituie faptul că utilizatorul are posibilitatea să descopere că un simplu termen în dicţionarul român, poate căpăta alte valenţe în dicţionarul juridic, de drept civil sau celelalte dicţionare, la baza acestor explicaţii stând raportul gen/specie între dicţionarul român şi celelalte specializate pe ramurile de drept.

X.DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Conţine definitiile şi abrevierile care se regăsesc în legislaţia românească, cu posibilitatea căutării unei expresii în definiţii sau în termeni şi hiperlink la actul în care a aparut abrevierea sau definiţia cautată.

Modulul oferă posibilitatea ca, prin cunoaşterea unui cuvânt sau a unei sintagme, utilizatorul să ajungă mai uşor la actele normative care conţin acel cuvant.

De exemplu daca cautam sintagma « instituţii publice » şi ne poziţionam pe aceasta, observăm că definirea acestei noţiuni este oferită de mai multe acte normative (de exemplu L 500/2002, OUG 45/2003). Fără structurarea unui astfel de modul, utilizatorului i-ar fi venit mult mai greu să caute într-o bază de peste 100.000 de acte, pe cele care conţin astfel de termeni.

XI.COMENTARII

Modulul conţine comentarii extrase din articolele autorilor de drept consacraţi, la care sunt ataşate note specifice ale Departamentului juridic asupra problemelor de drept reţinute spre analiză. Sunt monitorizate principalele publicaţii juridice: Revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Revista de drept comercial, Revista de drept penal etc.

XII. CLASIFICĂRI

Modulul conţine Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor, precum şi Vocabularul comun privind achiziţiile publice – CPV instrumentul de bază utilizat în procedurile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în vederea achiziţionării de produse, servicii şi lucrari obligatoriu de aplicat de statul român începand cu 1 ianuarie 2007. CPV reprezintă limbajul comun între toate statele Uniunii Europene fiind emis de Consiliul Uniunii Europene.

XIII. ACHIZIŢII PUBLICE – MONITORUL OFICIAL PARTEA A VI – A

Conţine anunţurile pentru achiziţii publice (Monitorul Oficial partea a-VI-a), grupate în funcţie de tipul achiziţiei (de produse, de lucrări, de servicii, de produse şi servicii), codul CPV, tipul de anunţ (de intenţie, de participare, de atribuire), participanţii la proceduri.

Modulul de Achizitii publice oferă un instrument foarte util pentru găsirea cu usurinţă a oricărui anunţ pe care o autoritate contractantă este obligată să-l trimita spre publicare Monitorului Oficial, în vederea desfăşurării unei proceduri de achiziţie publică. Toate aceste tipuri de anunţuri constituie pentru instituţiile şi autorităţile publice o piesă obligatorie în dosarul de achiziţie publică, fiind dovada sigură ca procedura s-a desfăşurat în condiţii de legalitate.

XIV. CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ – MONITORUL OFICIAL PARTEA A V– A

Conţine contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură, unitate, încheiate potrivit Legii nr. 130/1996 de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.

Ca module a acestei aplicatii si integrate in sistemul LEGIS pot fi achizitionate si aplicatiile legate de legislatia europeana EUROLEGIS si EUROJURISPRUDENTA

O caracteristica importanta a aplicatiei este actualizarea zilnica sau chiar de mai multe ori pe zi a continutului bazelor de date ce ofera utilizatorului posibilitatea de a fi la curent cu ultimele aparitii in materie de legislatie imediat ce aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial.